Fore Kazık Nedir?

Zemin iyileştirme yöntemlerinden en zor, en pahalı yöntem olmakla birlikte en güvenilir yöntem kazıklı temel uygulamasıdır. 

Yapı yükleri, kazıklar aracılığı ile, daha derinlerde yer alan yüksek taşıma kapasitesine sahip zeminlere aktarılmış olur. Port City projesinde de fore kazık yöntemi ile kazıklı temel sistemi uygulanmıştır. Konut ve otel bina temelleri radye temel ve fore kazıklı olarak projelendirilmiş ve uygulanmıştır. Gerçekleştirilen etüdler, tasarım ve seçilen sistemler ile statik ve deprem durumu için maksimum güvenlik sağlanmıştır.

Fore kazıklı sistem ise arazide tespit edilen zemin özellikleri dikkate alındığında uygulanması en sağlam yöntemdir. 

Bu yöntemde; zemin içine açılan Ø80 cm çapındaki kuyu içine demir donatı yerleştirilerek ve beton döküm işlemi yapılarak kazık imal edilir. 
Fore kazık yöntemi her tür zemin ve kaya ortamında uygulanabilir. Port City projesinde, sağlam zeminin yer aldığı derinliğe bağlı olarak 30 metre uzunluğunda kazıklar yapılmıştır. Kazıklar derinlerde tespit edilen sağlam taşıyıcı tabakaya soketlenmiştir. 

Onay Aşaması 

Hazırlanan etüd ve tasarım raporları Boğaziçi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası ve İskenderun Belediyesi tarafından incelenerek onaylanmıştır. 
Proje Grubumuzun bir kısmı Ağaoğlu, Soyak, Simpaş, Marmaray uygulama ve projelerine imza atanlardır. 

Fore Kazık Uygulaması Mimari Estetik ve Mühendislik Güçleri Birleşti.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ONAYLI ZEMİN ETÜD RAPORU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ONAYLI STATİK PROJE...
JEOFİZİK ÇALIŞMA İLE 50 METREYE KADAR YER ALTININ TOMOGRAFİSİNİ ÇEKTİK. Bölgemizde ilk defa Fore Kazık Uygulaması TAM ANLAMIYLA Port City'de gerçekleştirilmiştir. 

 

SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNE YÜKSELİYORUZ...

 

scroll up